foto1
No Gift Policy
foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
ไทยมีงานทำ

074-643209
webmaster@pyw.ac.th
ติดต่อเราผู้บริหาร

  jularat prommanee  

นางสาวจุฬารัตน์  พรหมมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

No. Page of View

กิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้

โรงเรียนปัญญาวุธ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

และได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมทำบุญตักบาตร

และรณรงค์ เชิญชวนให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัย

และวันที่ 11 มกราคม 2565 ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยด้านการขับขี่

 

 

รองผู้อำนวยการ

rungrawee sa

นางนันทนัช กุลศิริเดชานันท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

 journal
facebook
youtube

ดาวน์โหลดเอกสาร

 commandpw
banner cer

ITA_Online

ban ITA  

EIT2023

bannerO28

ลิงค์เพื่อการศึกษา

smart obec
ipst banner
ico moesafety center
school health hero
dmc
cct
mi test
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

ลิงค์น่าสนใจ

egp
ereport
e mes

panyawut school

Banner Web PYWCopyright © 2023 Copyright โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง Rights Reserved.