foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
foto1
การแข่งกีฬาวู้ดบอล
foto1
โรงเรียนของเรา
foto1
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ

074-643209
webmaster@pyw.ac.th
ติดต่อเราGovernment Links

Educations Links

ipst banner
banner200
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Facebook Like

No. Page of View

welcome

sawasdeeโรงเรียนปัญญาวุธ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก ระบบเว็บไซต์เดิมใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง (สพฐ.) ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และตัวระบบเป็นคอขวดทำให้การแสดงผลไม่สมบูรณ์ ช้ากว่าปกติ และไม่สะดวกในการปรับแต่งรูปแบบให้สวยงาม เพื่อดึงดูดผู้ชมและการบริหารจัดการพื้นที่ได้มากนัก ทางคณะผู้จัดทำเว็บไซต์จึงได้ตัดสินใจดำเนินการปรับเปลี่ยนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นใหม่ โดยเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการเนื้อหาของจูมลา (Joomla CMS) ซึ่งง่ายต่อการใช้งานของทีมพัฒนาเว็บไซต์หลายๆ คน มีการปรับปรุงระบบเพื่อความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเป็นที่นิยมใช้งานกันทั่วโลก

บัดนี้ ทางโรงเรียนได้ติดต่อผู้ให้บริการ (IsanGate.net) และขอความร่วมมือในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และติดตั้งระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ขึ้นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่จากเว็บไซต์เดิมมาจัดหมวดหมู่นำเสนอใหม่ให้ครบถ้วน และทางโรงเรียนจะได้แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์นี้ เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคณะครูกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยราชการอื่นๆ เป็นไปอย่างราบรื่น

building mix 1

และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของทางโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในการร่วมทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่นี้ต่อไป โปรดติดตามเว็บไซต์ของเราต่อไป (ท่าน ผอ. อย่าได้ทำตามในภาพประกอบเลยนะขอรับ)

2 step 

หากท่านมีคำแนะนำในการพัฒนาเนื้อหา ข่าวสาร รวมทั้งมีคำติ/ชมต่างๆ ได้โปรดให้ข้อเสนอแนะนั้นผ่านทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือใช้แบบฟอร์มในช่องทางเมนู ติดต่อกับทางโรงเรียน หรือ Contact Us ได้ครับ

ด้วยความขอบคุณ : ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนปัญญาวุธ
27 เมษายน 2565

ipst banner 2Copyright © 2022 Copyright โรงเรียนปัญญาวุธ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง Rights Reserved.